PRODUCENT HAL NAMIOTOWYCH

tel. 606 444 410

WARUNKI PŁATNOŚCI

WYNAJEM

Wysokość czynszu za najem (wraz z opcją transportu, montażu i demontażu) jest płatne w dwóch częściach. Zaliczka w wysokości 50% kwoty końcowej (brutto) płatna przy podpisaniu umowy gotówką, lub też do 2-dni przelewem na konto:
PeKaO
61 1240 4575 1111 0011 0137 3921

Pozostała kwota płatna do 2 dni przed montażem hali namiotowej.

W przypadku wynajmu, który ma odbyć się w przeciągu kilku dni od dnia podpisania umowy – przedpłata 100%.

SPRZEDAŻ

W przypadku, gdy hala robiona jest pod zamówienie Klienta, płatność za halę również odbywa się w dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 50% kwoty końcowej (brutto) płatna w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Pozostała płatność w dniu odbioru/montażu hali namiotowej

WAWELSTAL sp. z o.o., ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków, NIP 6783186170