PRODUCENT HAL NAMIOTOWYCH

tel. 606 444 410

Aspekty prawne

120 dni – bez pozwolenia na budowę

Hale namiotowe użytkowane na okres do 120 dni nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast należy pamiętać, że każdorazowo o montażu tego typu konstrukcji należy powiadomić właściwy do tego urząd.

Czyli:
– w miastach – Urząd Miejski – Wydział Architektury i Budownictwa
– w pozostałych miejscowościach – Starostwo Powiatowe

Kwestia rozmiarów, przeznaczenia, rodzaju konstrukcji, rodzaju podłoża czy też rodzaj kotwienia (na fundamentach lub stopach betonowych czy też kotwami lub szpilami tymczasowymi) nie ma znaczenia, w odróżnieniu od czasu jej postawienia – prawo budowlane jedynym aspektem przez jaki różnicuje hale namiotowe to kwestia okresu na jaki będzie zamontowana.

Do 120 dni
Procedura uproszczona (tzw zgłoszenie)
– powiadomienie urzędu o zamiarze zamontowania hali namiotowej poprzez wysłanie formularza „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”
– do 30 dni urząd ma czas na ewentualne wydanie sprzeciwu, po upływie tego okresu i braku odpowiedzi od urzędu, uznaje się, że takiego sprzeciwu nie ma.
– nie wymaga przedłożenia projektu budowlanego
– lokalizacja w miejscu publicznym – urząd może wymagać mapki z zaznaczonym umiejscowieniem hali
– użytkowanie publiczne – urząd może wymagać opinii rzeczoznawcy
– funkcja związana z żywności – urząd może wymagać opinii sanepidu
– po upływie 120 dni – konieczne jest zdemontowanie hali
– powszechnym, choć nie do końca zgodnym z prawem rozwiązaniem, jest zamontowanie hali ponownie kilka metrów od miejsca gdzie została zamontowana pierwotnie i ponowne zgłoszenie

Powyżej 120 dni
– konieczne jest już uzyskanie pozwolenia
– pełna dokumentacja hali z uwzględnieniem miejsca usytuowania – strefy śniegowe, wiatrowe itp.

Z naszej strony możemy zagwarantować każdemu Klientowi pomoc na każdym etapie inwestycji

WAWELSTAL sp. z o.o., ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków, NIP 6783186170